Unikankare - Down By The Laituri navigaatio
3.5.1999
KULTTUURIHISTORIAA BY THE LAITURI

Kulttuurihistorian tieteenalaan kuuluva Henri Terhon lisensiaatintutkimus tarkastettiin huhtikuun alussa. "Kun kaupunki on sekaisin ja ihan hurlumhei" - Down By The Laituri 1988-1997: ohjelmisto, kulttuuripolitiikka ja kaupunkitila, käsittelee Down By The Laituri -kaupunkifestivaalin historiaa ja festivaalin luonnetta sekä festivaalin suhdetta ympäröivään kaupunkiin.

Down By The Laituri -festivaaleilla on ollut merkitystä sekä yksittäisinä tapahtumina että uudenlaisena tapana toteuttaa kaupunkikulttuuria. 1990-luvulle tultaessa Suomessa tuotiin laajemminkin kulttuuritapahtumia uudella tavalla kaupunkikeskustoihin, ja ylipäänsä käsite kaupunkikulttuuri alkoi saada uusia sisältöjä.

Down By The Laiturin kaltainen kulttuuritapahtuma tarjoaa tutkimukselle useita mahdollisia tulkintakehyksiä. Terhon tutkimuksessa festivaalia käsitellään erityisesti kolmesta näkökulmasta. Festivaalin ohjelmistoa käsittelevä osuus luonnehtii sekä yleisemmin festivaalien erityispiirteitä kulttuurin vuotuisessa tapahtumavirrassa että erityisesti DBTL:n ohjelmallista profiilia.

Kulttuuripolitiikan näkökulma Down By The Laituriin ei tarkoita niinkään valtiollisten instituutioiden päätöksentekoa, vaan pikemminkin kunnallisia strategioita ja DBTL:n järjestäviin organisaatioihin liittyneitä kulttuuriarvostuksia.

Kolmas tutkimusteema käsittelee Down By The Laiturin suhdetta Turun kaupunkikeskustaan. Festivaalissa on toteutettu useita spesiaaleja, joissa tiloja on käytetty poikkeuksellisilla tavoilla. DBTL on myös ollut osana prosesseissa, joiden kautta Turun kaupunkikeskustan käyttötavat ovat kymmenen vuoden kuluessa muuttuneet. Näkyvintä tämä on ollut Aurajoen rannoilla, DBTL:n keskeisellä tapahtuma-areenalla.

Terhon tutkimus on samalla kulttuurihistoriallinen esitys Turun lähihistoriasta. DBTL on aina ollut tiiviisti kiinni kotikaupungissaan ja sellaisena aihetta lähestyy myös sitä käsittelevä tutkimus.


UNIKANKAREEN LAITURISIVULLE | DBTL-SIVUSTOKARTTA