Unikankare - kulttuurimedia navigaatio
16.10.1998
PIENI KULTTUURIKIRJA

Perjantaina 16.10. Turun Kirjamessuilla keskustelevat professori Kari Immonen ja FK Henri Terho toimittamastaan Pienestä kulttuurikirjasta, joka esittelee vuonna 1994 eduskunnan sivistysvaliokunnan aloitteesta synnytetyn Keppi-projektin tuloksia. Keskustelu valottaa kaikkiaan 24 miljoonan markan projektin merkitystä Suomen kulttuurielämälle.

Kulttuurin ja luovuuden erityisprojekti eli Keppi-projekti pyrkii laajentamaan kulttuurin käsitettä pois tiukasti määritellystä taiteesta ja tieteestä. Projektin lähtökohtana oli tutkia vanhoja ja luoda uusia kulttuurisia resursseja tulevaisuuden nopeasti kiihtyvien muutosprosessien kohtaamiseen.


Pieni kulttuurikirja
Turun yliopisto esittelee Kirjamessuilla 16.10. suomalaisen kulttuurin ja luovuuden juhlakirjan - Pienen kulttuurikirjan.
Se on poikkeuksellisen monialainen suomalaisen kulttuurin katselmus, jossa kulttuuri käsitetään enemmänkin elämisen tavaksi, ei sen yhdeksi kapeaksi sektoriksi.

Projektiin on valittu noin 250 erilaista hanketta eri puolelta Suomea, mahdollisimman erilaisista kulttuuriperinteistä. Käytännössä se on jaettu kuuteen teema-aiheeseen: lastenkulttuuri, "mestaruuden kynnyksellä" eli nuorten taiteilijoiden koulutus- ja työskentelyprojektit, "kirjastosta tiedontalo", audiovisuaaliset hankkeet, monikulttuurisuus ja kulttuuriperintö sekä kulttuurin sisällöllisten vaikutusten tutkimus. Turusta projektissa ovat olleet mukana esimerkiksi Down By The Laituri -festivaalin tutkimus, Radio Robin Hoodin vieraskieliset lastenohjelmat, "Kasvot" -monikulttuurinen lapsi- ja nuorisoteatteriprojekti tai "Villasukan tarina", jossa turkulaisen ala-asteen ja päiväkodin lapset saivat kokea villan tarinan lampaasta sukkaan. Keppi-projektissa kulttuuri ymmärretään laajasti arkisenakin uudenlaisen näkemisen ja kokemisen opetteluna.

Pieni kulttuurikirja on raportti Keppi-projektista ja sen merkityksestä. Raportoinnista järjestettiin poikkeuksellisesti avoin kilpailu, jonka Turun yliopiston kulttuurihistorian oppiaineen yhteydessä toiminut työryhmä voitti syksyllä 1996. Ryhmä jakoi Pienen kulttuurikirjan projektin laaja-alaisuudesta huolimatta neljään teemaan - Löytäminen, Elämys, Luovuus, Vastuu - jotka samalla ovat työryhmän yhteinen hahmotelma näkökulmaksi suomalaisen kulttuurin tehtäviin. Lisäksi Pienessä kulttuurikirjassa on viisi laajaa esseetä, joissa Keppi-projektin merkitystä pohtivat dosentit Katarina Eskola ja Marja Tuominen, teatterinjohtaja Asko Sarkola, toimittaja Umayya Abu-Hanna sekä professori Kari Immonen.

Pieni kulttuurikirja ei ole helppoa luettavaa: työryhmän tarkoituksena on ollut tehdä haastava ja perinteitä koetteleva teos. Se voidaan ymmärtää myös yhtenä Keppi-hankkeena niiden 150 projektin joukossa, joita se esittelee. Samanaikaisen verkkoversion toimittaminen on osaltaan vaikuttanut Pienen kulttuurikirjan epälineaariseen kerrontatapaan, samoin kuin pyrkimys antaa kaikille hankkeille tasavertainen asema rahoituksen määrästä tai projektin pituudesta riippumatta.

Anneli Perkiö

anneli perkiö

Alanavigaatio