Unikankare - kulttuurimedia navigaatio
29.3.1999
Teksti ja kuva: Karoliina Niskanen


KONSERVATORION KEVÄTKIIREITÄ
Artikkelisarja Turun konservatoriosta, osa I.

Matti SoiniTurun konservatoriolla opiskelee noin 900 ammatti- ja perusasteen opiskelijaa ja opettajia on 100. Näin suuren organisaation pyörittäminen vaatii paljon aikaa ja energiaa. Rehtori Matti Soinilla onkin paljon tehtävää. Keväisin konservatoriolla on normaalia kiireisempää. Tällöin opiskelijat suorittavat tutkintoja ja valmistuvat muusikoiksi. Tämän lisäksi touko-kesäkuussa on edessä uusien opiskelijoiden valinta.

Uudet tilat tehokäytössä

Turun konservatorio muutti uusiin tiloihinsa pari vuotta sitten. Tämä aiheutti paineita koko konservatoriolle. Ihmiset ovat kuitenkin löytäneet uudet tilat: esimerkiksi oppilaskonserteissa, joita järjestetään Sigyn-salissa, on kävijämäärä kaksinkertaistunut muuton jälkeen. "Aluksi pelättiin sitä, että konservatorio on liian syrjässä keskustasta, mutta jälkeenpäin olemme saaneet huomata, että hieman syrjemmällä sijainnilla on paljon hyviä puolia," konservatorion rehtori Matti Soini kertoo. " Konservatorion opiskelijat tuottavat paljon ääntä, ja näin kauempana keskustasta olemme saaneet harjoitella rauhassa koko päivän, ilman että häiritsisimme naapureita."

Uuden konservatorion tilat ovatkin koko ajan sataprosenttisessa käytössä. Ammattiopiskelijat harjoittelevat pääsääntöisesti aamupäivällä ja iltapäivällä on perusasteen sekä ammattiopiskelijoiden tunteja. Konservatorio tarjoaa ammattiopiskelijoille mahdollisuuden harjoitella talossa, sinne erikseen rakennetuissa harjoitteluluokissa.

Konservatorion sisäinen ilmapiiri on Matti Soinin mukaan hyvä. "Tosin riippuu aina oppilaan omasta menestyksestä, millaisena pitää ilmapiiriä. Jos menestyy hyvin, saa enemmän irti opiskelusta." Musiikin opiskelu onkin hyvin paljon omasta itsestä kiinni. Se, miten paljon jaksaa harjoitella, näkyy välittömästi soittotaidon parantumisella tai huononemisella.

Muusikoilla hyvä työtilanne

Ammattiopiskelijoista noin kymmenen prosenttia jatkaa valmistuttuaan opiskelua konservatoriossa ja suorittaa jatkotutkintoja. Saman verran opiskelijoita siirtyy Sibelius-Akatemiaan, osa taas lähtee ulkomaille opiskelemaan. Töitäkin valmistuneille löytyy. "Jos on hyvä opettaja, voi ottaa itselleen yksityisoppilaita, jollei saa vakituista opettajanvirkaa tai paikkaa orkesterissa," Matti Soini vakuuttaa. "Suuri osa musiikkiopistoihin pyrkivistä ei pääse opistoon. Näin 'vapaille' markkinoille jää paljon opetusta kaipaavia oppilaita. Näille vastavalmistuneet voivat tarjota ammattitaitoaan." Etelä-Suomessa muusikoille ja opettajille on kuitenkin vähemmän paikkoja kuin muualla Suomessa. Pohjoisessa ja idässä töitä löytyy helposti.

Yhteistyötä sekä muiden konservatorioiden että AMK:n kanssa

Suomessa on kymmenen konservatoriota, jotka kaikki kuuluvat Suomen konservatorioliittoon. Siellä päätetään yhteiset asiat, kuten mm. tutkintovaatimukset. Etelä-Suomen konservatorioista Helsinki, Turku ja pohjoisempi Kuopio järjestävät myös yhdessä ammattilinjan pääsykokeet. Jonkin verran konservatoriot tietenkin myös kilpailevat keskenään.

Turun Taideakatemian kanssa tehdään paljon yhteistyötä. Esimerkkinä voi mainita sen, että musiikkiteatterilinjalaisille järjestetään soitin- ja lauluopetus konservatoriolla. Vuonna 2000 on suunnitteilla myös musikaali, jossa sekä konservatorion että Taideakatemian voimavarat on yhdistetty.

Matti Soini harrastaa itsekin musiikkia

Konservatorion rehtori Matti Soini harrastaa itsekin musiikkia. Hän on soittanut klarinettia, pianoa ja nykyisin hän soittaa myös saksofonia. "Musiikkia on aina harrastettu," Soini sanoo. "Musiikin harrastaminen parantaa keskittymiskykyä. Sen lisäksi musiikin säännöllinen harrastaminen korostaa työnteon merkitystä. Tuloksenkin työnteosta huomaa heti."


Osa II: MARJO JAAKKOLAN HAASTATTELU | Osa III: AMMATTILINJAN OPISKELIJAN KASPERI VIITASEN HAASTATTELU | Osa IV: KONSERVATORION PERUSASTEEN OPISKELIJA KATARIINA LEHTISEN HAASTATTELU

alanavigaatio