Unikankare - kulttuurimedia navigaatio
4.5.1999
Teksti ja kuva: Karoliina Niskanen


MATEMAATIKOSTA MUUSIKOKSI
Artikkelisarja Turun konservatoriosta, osa II.

Marjo JaakkolaMarjo Jaakkola on opettanut Turun konservatoriolla jo vuodesta 1997 lähtien. Tällä hetkellä Marjo opettaa konservatorion ja Taideakatemian opiskelijoille pääasiassa säveltapailua ja yhdelle ryhmälle musiikin teoria-aineita. Taideakatemian muutto konservatorion naapuriin ei lisännyt työmäärää, mutta muuton seurauksena opiskelijoiden kirjo on muuttunut ammattimuusikoista ei niin ammatillisiin.

Keväisin ei Marjo Jaakkolan mukaan ole kovinkaan paljon kiireisempää kuin muina vuodenaikoina. Keväällä keskitytään hieman eri asioihin kuin syksyllä. Ylimääräistä työtä opetuksen lisäksi tuovat pääsykokeet, joihin pitää tehdä koetehtäviä ja myöhemmin sitten tarkistaa ne. Sen lisäksi täytyy tietystikin osallistua koetilanteisiin, joita järjestetään pitkin kevättä. Tämän lisäksi Marjo on luvannut tehdä joitain sijaisuuksia ja antaa ylimääräistä säveltapailutunteja Taideakatemian opiskelijoille.

Marjo pitää työstään konservatoriolla. "Meillä on opettajien välillä todella hyvä yhteishenki. Keskinäinen ilmapiiri on hyvä," hän kertoo. Työ on myös haastavaa ja samalla siinä voi koko ajan kehittyä eteenpäin.

Matematiikan opiskelut väistyivät musiikin tieltä

Musiikin opettaminen ei ollut hänelle kirjoitusten jälkeen ensimmäisenä mielessä. "Lakkiaisjuhlissa minulta kysyttiin, mitä aion tulevaisuudessa tehdä. Isä seisoi vieressä ja vastasi, että menen opiskelemaan matematiikkaa. Isäni on matematiikan opettaja. Vastasin siihen kaikuna, että menen opiskelemaan matematiikkaa," kuvaa Marjo Jaakkola aikaisempia vaiheitaan. "Vähän aikaa opiskeltuani huomasin, että musiikki vei aina vain enemmän aikaa elämässäni." Hän lopetti matematiikan opiskelun ja ryhtyi opiskelemaan musiikin teoria-aineita.

Teoria-aineet ovat Marjolle olleet läheisiä siksi, että häntä kiinnostaa säveltäminen ja sovittaminen. Jonkin verran hän on harrastuksena sovittanut kuoroille kappaleita. Mitään suurempaa produktiota hän ei kuitenkaan vielä ole tehnyt.

Vaikka teoria on lähinnä sydäntä, Marjo on myös soittanut pianoa ja laulanut. Hän on myös opiskellut omaksi ilokseen mm. huilunsoittoa ja kokeillut muitakin instrumentteja, mutta missään niistä hän ei ole kuitenkaan edennyt sen pidemmälle.

Musiikin opiskelu kielen opiskelua

Tulevaisuudestaan Marjo ei osaa sanoa paljoakaan. "Tällä hetkellä tulevaisuus on vähän mietinnän alla," kertoo hän. Vielä hän ei kuitenkaan pysty irtautumaan musiikista, jota pitää hyvin tärkeänä osana elämää. Musiikki on hänen mielestään ilmaisun väline, ja jatkuvan kiinnostuksen kohde. Musiikissa on paljon eri osa-alueita, joihin voi tutustua. Tällä hetkellä häntä kiinnostaa erityisesti musiikki kielenä, viestintävälineenä.

"Musiikin opiskelu on musiikin kielen opiskelua. Sen vastaanottamista, tuottamista ja lähettämistä. Musiikki on informaatioväline, jolla ilmaistaan eri tyyppisiä viestejä. Se mahdollistaa monia eri tapoja ilmaista itseään."

"Musiikki ei ole vain ulkoisen ilmaisun väline. Sillä voi myös ajatella."


Osa I: REHTORI MATTI SOININ HAASTATTELU | Osa III: AMMATTILINJAN OPISKELIJAN KASPERI VIITASEN HAASTATTELU | Osa IV: KONSERVATORION PERUSASTEEN OPISKELIJA KATARIINA LEHTISEN HAASTATTELU

alanavigaatio