navigaatio
17.5.1999
Teksti Tuire Junnonaho Kuva Skål - sirpaleita keskiajalta -näyttelystä


MENNEISYYDEN SIRPALEITA

Ryhmäkuva.  © Aboa Vetus & Ars Nova museot. Skål! Se on täällä, Aboa Vetuksen uusin, pohjoiseurooppalaisen yhteistyön tuloksena syntynyt "Sirpaleita keskiajalta" -näyttely.

Näyttely johdattaa katsojansa läpi Euroopan lasihistorian kertoen lasin kulkeutumisesta hansa-kauppiaiden myötä Pohjolaan aina kaukaisesta Venetsiasta saakka. Laajan arkeologisen aineis-ton ohella se tuo esiin keskiaikaiset lasityypit replikoineen, mutta käsittelee myös uuden ajan alun lasiastioita. Lasin historian lisäksi näyttely kertoo havainnollisesti myös lasin kemiasta ja valmistamisesta.

Heti alkuun täytyy todeta, että huolimatta näyttelyn nimestä ei lasi keskiajalla mikään yleinen materiaali ollut. Ensimmäiset Turun seudulta löytyneet lasinsirpaleet ovat peräisin 1300-luvulta, ajalta jolloin lasin käyttö oli vielä ylellisyyttä. Materiaali tunnettiin, lasinpuhallustaitoa ei. Ne, joiden ei ollut mahdollista hankkia itselleen lasia, oli tyytyminen läpinäkymättömiin puisiin tai keraamisiin astioihin. Vaikka lasilla joissain talouksissa skoolattiinkin, yleiseksi sen käyttö tuli vasta 1600-luvulla, 1400-luvulta alkaneen lasin massatuotannon jälkeen. Renessanssi nosti pöytäkulttuurin tavat arvoonsa luoden erilliset lasityypit mm. valko- ja punaviinille sekä oluelle.

Huolimatta siitä, että maininnat lasiastioista keskiajan kirjallisista lähteistä puuttuvatkin, viimeisten kymmenen vuoden kuluessa Turussa (tutk.joht. FL Georg Haggrén), Tartossa ja Bergenissä suorituissa arkeologisissa tutkimuksissa on löydetty merkittävä määrä eurooppalaisessa mittakaavassa harvinaisia keskiaikaisten lasiastioiden palasia. Kaivauslöydöt kertovat keski- ja etelä-eurooppalaisten lasipikarien esiintyneen runsaina myös pohjois-eurooppalaisissa porvaristalouksissa.

Uusi tieto tullee muuttamaan käsityksiämme keskiajan eurooppalaisesta elintasosta ja materiaalisesta kulttuurista yleensäkin. On kyllä tiedetty kirkonmiesten ja ylimystön juoneen viininsä ylellisesti koristelluista lasipikareista, mutta kaivaukset osoittavat nyt myös keskiaikaisen kauppaporvarin tehneen niin. Läpinäkyvästä nauharuodepikarista viinin väriä olikin hyvä esitellä mahdollisille ostajille.

Katsojan aktivoimiseksi näyttelyn kokemista tukee multimedia, joka esittelee näyttävät 3D-rekonstruktiot kaikista esiteltävistä lasiastioista. Interaktiivisten www-sivujen ja CD-rompun lisäksi museo tarjoaa lapsille ja lapsenmielisille mahdollisuuden kokeilla mosaiikkien ja lasikoru-jen valmistusta ynnä lasimaalausta heille erikseen suunnatussa verstaassa. Uteliaimpien näyttelyvieraiden on lisäksi mahdollista suorittaa erilaisia lasin optisiin ominaisuuksiin liittyviä kokeita.

Esiintuodun uuden tutkimustiedon, hyödynnetyn multimedian ja huomioonotettujen mahdollisten lapsivieraiden lisäksi näyttelyn merkittävyys näkyy siinä, että se on tuotettu yhteistyössä Pohjoismaisen keskiajanmuseoiden verkoston kanssa. Mukana hankkeessa on yhteensä seitsemän eri maata ja museota, joten näkökulma lasin historiaan on laaja.

"Skål! Sirpaleita keskiajalta" on avoinna Aboa Vetuksessa 5.9 -99 asti, jonka jälkeen näyttely lähtee kiertämään muita Pohjoismaita. Suosittelen lämpimästi historiasta kiinnostuneille.

Alanavigaatio